Distances līgums

Tā kā SIA “Ursis N” piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību vietnē www.bisumuizasmedus.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts DISTANCES LĪGUMS.

Šis Distances līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.bisumuizasmedus.lv īpašnieku SIA „Ursis N”, reģistrācijas Nr. 41203029870, juridiskā adrese: “Jorģi”, Vāverciems, Zlēku  pagasts, Ventspils novads, LV - 3617, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.bisumuizasmedus.lv interneta tirdzniecības vietnē. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.bisumuizasmedus.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Līgums tiek noslēgts brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un, atbilstoši šiem noteikumiem, ir veicis samaksu par preci.

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un pilnībā piekrīt Līgumam un tā noteikumiem.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, interneta tirdzniecības vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

4. Interneta tirdzniecības vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

5. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties šādos veidos:

5.1.  saņemot priekšapmaksas rēķinu un veicot bankas pārskaitījumu;

5.2. preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā  Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā veikalā “Bišumuižas medus studija” Lielā ielā 1/3, Ventspilī, LV-3601;

5.3. uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas var veikt maksājumu uzņemuma Luminor bankas norēķinu kontā LV36RIKO0002013246388

6.  Pārdevējs piedāvā izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem:

6.1. bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā veikalā “Bišumuižas medus studija” Lielā ielā 1/3, Ventspilī, LV-3601;

6.2.  Omniva pakomātos ATRAST TUVĀKO PAKOMĀTU

6.3. kurjerpakalpojumu firma piegādā pasūtīto preci Pircēja norādītajā adresē.

7. Ja preces piegādes veidu Pircējs norādījis saņemšanu veikalā “Bišumuižas medus studija” Lielā ielā 1/3, Ventspilī, LV-3601, to nepieciešams izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai. Ilgāk prece netiek rezervēta.

8. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.

9. Ja Pircējs nav nodrošinājis 8. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka:  

  1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
  2. Atsakoties no pirkuma patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
  3. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.
  4. Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.
  5. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
  6. Pārdevējs atgriež pilnu atgrieztās preces vērtību (piegādes izmaksas nav iekļautas) Pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
  7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
  8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
  9. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631). PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Lai saņemtu atteikuma vēstules veidlapu un vienotos par preces atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: bisumuiza_lv@inbox.lv vai pa tālruni: +371 26440255.

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA „Ursis N”, ”, reģistrācijas Nr. 41203029870, juridiskā adrese: “Jorģi”, Vāverciems, Zlēku  pagasts, Ventspils novads, LV - 3617, interneta vietni www.bisumuizasmedus.lv un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz bisumuiza_lv@inbox.lv.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumus.

Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot interneta tirdzniecības vietnes administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Pircēja personas datu aizsardzībai Pārdevējs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Pircēja personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Pārdevējs glabā Pircēja personas datus tik ilgi, cik ilgi tie Pārdevējam ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Sīkdatņu politika

Sīkdatnes palīdz sniegt, uzlabot un aizsargāt z/s “Baļļas” pakalpojumus, nodrošinot klienta vajadzībām piemērotākus piedāvājumus, kā arī ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi.

Kādas sīkdatnes izmanto www.bisumuizasmedus.lv un kādi ir to lietošanas mērķi?

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes. Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām, tomēr vispārējie lietošanas mērķi ir šādi:

Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu.

Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta SIA “Ursis N” pakalpojumu nodrošināšanu.

Interneta vietnes drošība un pakalpojumu integritāte – sīkdatnes, kas palīdz veidot pakalpojumus, radot labāko klienta pieredzi.

Lietošanas statistika un analīze – nodrošina informāciju par to, kā un cik bieži tiek izmantotas SIA “Ursis N’ interneta vietnes, kādas ir lietotāju grupas un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no sadarbības partneru interneta vietnēm.

Pakalpojumu piedāvāšana un klientu vajadzību analīze – sīkdatnes, kas nodrošina klienta vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu izstrādi. Z/s “Baļļas” interneta vietnēs var tikt izmantota trešo pušu sīkdatņu informācija. Lietotājam var tikt parādīti atbilstošākie piedāvājumi arī sadarbības partneru interneta resursos.

Kā lietotājs var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu?

Ja nevēlaties, lai Jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Tomēr atcerieties, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas ar SIA “Ursis N” tīmekļa vietnes palīdzību Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot SIA “Ursis N” interneta pakalpojumus.

Kur var saņemt informāciju?

Par sīkdatņu izmantošanu SIA “Ursis N” interneta resursos un Jūsu personas datu drošu apstrādi atbild SIA “Ursis N”. Ja rodas jautājumi vai ieteikumi, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi bisumuiza_lv@inbox.lv.